Ο Όμιλος – Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΝΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΕΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΛΟΒΥΡΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΤΣΟΜΠΛΕΚΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ