ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ-ΜΕΛΗ Ο.Κ.Ν.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ!!!
Ενημερώνουμε τους εκτροφείς – μέλη του Ο.Κ.Ν.Ε., όσοι επιθυμούν να συμπεριληφθούν στη σελίδα των εκτροφέων της νέας ιστοσελίδας του Ομίλου μας, να συμπληρώσουν την παρακάτω Αίτηση-Δήλωση και να την στείλουν στο mail του Ομίλου dobermannclubofgreece@gmail.com ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ