ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Εξετάσεις Εργασίας & TOC στις 21& 22 Μαΐου

Ειδική Έκθεση Μορφολογίας CAC στις 25 Ιουνίου

Εξετάσεις Εργασίας & TOC στις 29 & 30 Οκτωβρίου

ZTP στις 12 & Ειδική Έκθεση Μορφολογίας CAC στις 13 Νοεμβρίου