70η Ειδική Έκθεση Μορφολογίας CAC & 3rd Trophy Graaf Norland V.H. Wantij