Εκτροφείς

Della Promessa Del Nord

Κεχαγιά Αθανασία

Διεύθυνση

Αλίαρτος Βοιωτίας

Τηλέφωνο

6987159939

Τηλέφωνο (κιν.)

6987159939

E-mail

sissy1Kehagia@gmail.com

Παρουσίαση

Νικολάου Ευάγγελος

Διεύθυνση

Κύπρου 15, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο

0030 6971944347

Τηλέφωνο (κιν.)

0030 6971944347

E-mail

God.kennel@gmail.com

Ευστάθιος Πατούνας και Κωνσταντίνα Πατούνα

Διεύθυνση

Γκιώνας 10, Δήλεσι Βοιωτίας

Τηλέφωνο

6940510745

Τηλέφωνο (κιν.)

6987781597

E-mail

stehend.dobermann@gmail.com

Βασίλειος Κουνέλας & Βαλεντίνα Κολοστούμπη

Διεύθυνση

Ντριζακούκι, 190 11, Αυλώνας

Τηλέφωνο

6932359616

Τηλέφωνο (κιν.)

306-932-359616

E-mail

val.kol@hotmail.com