Δικαιολογητικά για ZTP

Όποιος ενδιαφέρεται για συμμετοχή στο ZTP , που πρόκειται να διοργανωθεί από τον Ο.Κ.Ν.Ε. στις 18 Δεκεμβρίου 2021 , με τον γερμανό κριτή(DV/IDC President , ZTP judge) κ. Hans Wiblishauser , παρακαλούμε να στείλετε τα δικαιολογητικά του σκύλου σας στο mail του Ομίλου dobermannclubofgreece@gmail.com , μέχρι 30 Οκτωβρίου 2021.
(Pedigree σκύλου , HD αποτέλεσμα , vWD αποτέλεσμα , Εξέταση BH , HD γονέων ή ZTP )